Mesiac fotografie 2016

ZUZANA KMEŤOVÁ (SK)

ZÁHRADNÍK, KTORÝ NIČ NESADIL THE GARDENER WHO DIDN´T PLANT ANYTHING

Kurátor / Curator
Filip Vančo

Spoluorganizátor/ Coorganizer
Photoport Bratislava

Otvorené / Open
streda – sobota /
Wednesday – Saturday
16:00 – 19:00

Photoport,
Pražská 11, Bratislava

Kontakt / Contact
+421 903 374603
www.sedf.sk