Mesiac fotografie 2016

VLADIMIR SPASSOV (BG)

BULHARSKÉ MAJÁKY BULGARIAN LIGHTHOUSES

Kurátor / Curator
Ivaylo Stoyanov

Sponzor / Sponsor:
Bulgarian Photography
Now

Spoluorganizátor / Coorganizer
Bulharský kultúrny
inštitút

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:00 – 17:30
6.11.
12:00 – 16:00

Bulharský kultúrny
inštitút,
Jesenského 7,
Bratislava

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 5441 0140
www.bulkis.sk