Mesiac fotografie 2016

TATIANA LECOMTE (FR/AT)

MEMORY LAB: FOTOGRAFIA VYZÝVA DEJINY PHOTOGRAPHY CHALLENGES HISTORY

Kurátor / Curator
Paul di Felice

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Arendt & Medernach,
www.arendt.com

Otvorené / Open
denne / daily
10:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
3 €
Platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Stredoeurópsky dom
fotografie, Galéria
Martina Martinčeka,
Prepoštská 4,
Bratislava

Kontakt / Contact
+ 421 2 5441 8214
www.sedf.sk