Mesiac fotografie 2016

SLOVENSKÁ FOTOGRAFIA DO R. 1918 / SLOVAK PHOTOGRAPHY UP TO 1918 (SK)

bez bližšieho popisu

Kurátor / Curator
Martin Kleibl

Otvorené / Open
denne / daily
10:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
3 €
Platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Múzeum Fotografie,
Prepoštská 4, Bratislava

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk