Mesiac fotografie 2016

SEN × SKUTOČNOSŤ / DREAM × REALITY UMENIE & PROPAGANDA 1939 – 1945 ART & PROPAGANDA 1939 – 1945 (SK)

bez bližšieho popisu

Kurátorky / Curators
Katarína Bajcurová,
Petra Hanáková,
Bohunka Koklesová

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
10.00 – 18.00
Štvrtok / Thursday
12:00 – 20:00

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Slovenská národná
galéria, Esterházyho
palác,
Námestie Ľ. Štúra 4,
Bratislava

Kontakt / Contact
+421 2 204 761 00
www.sng.sk