Mesiac fotografie 2016

RUDOLF SIKORA (SK)

SÁM S FOTOGRAFIOU / ALONE WITH PHOTOGRAPHY

Kurátorka / Curator

Katarína Bajcurová

Spoluorganizátor / Coorganizer

Slovenská výtvarná únia

Sprievodné podujatia / Accompanying Events

● prezentácia knihy Rudolfa Sikoru / Launch of Rudolf Sikora Book: 23. 11. 2016 / 18:00
● komentovaná prehliadka s autorom a kurátorkou / Guided tour with the author and the curator 25. 11. 2016 / 17:00

Otvorené / Open

denne okrem pondelka / daily except Monday 12:00 – 18:00

Galéria Slovenskej výtvarnej únie – Umelka,
Dostojevského rad 2, Bratislava

Vstupenky / Tickets

2 €

Kontakt / Contact

+421 2 5296 2402 www.svu.sk