Mesiac fotografie 2016

ROGER BALLEN (ZA)

DIVADLO PRÍZRAKOV THE THEATRE OF APPARITIONS

Kurátor / Curator
Michaela Bosáková

Spoluorganizátor / Coorganizer
Galéria mesta
Bratislavy

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
11:00 – 18:00

Galéria mesta
Bratislavy,
Pálffyho palác,
Panská 19, Bratislava

Vstupenky / Tickets
4 € / 2 €

Kontakt / Contact
+421 2 5443 3627
www.gmb.bratislava.sk