Mesiac fotografie 2016

MARTIN KLEIBL

PETRŽALKA: NAJVÄČŠIE SÍDLISKO STREDNEJ EURÓPY

Kurátor / Curator
Ľubo Stacho

Spoluorganizátor / Coorganizer
Slovenský inštitút
v Budapešti

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
10:00 – 18:00
piatok / Friday
10:00 – 14:00

Slovenský inštitút
v Budapešti
Rákóczi út. 15, H – 1088
Budapešť VIII., Maďarsko

Vstupenky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+ 36 1327 4000
+ 36 1327 4008
www.mzv.sk/sibudapest