Mesiac fotografie 2016

KIRILL OVCHINNIKOV (RU)

RUSKÝ SEVER THE RUSSIAN NORTH

VÍŤAZ / WINNER
PORTFOLIO REVIEW
BRATISLAVA 2015

Kurátorka / Curator
Evgenia Killikh

Otvorené / Open
utorok – sobota /
Tuesday – Saturday
15:00 – 19:00

Galéria F7,
Františkánske nám. 7,
Bratislava

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entr

Kontakt / Contact
+ 421 911 238710
www.staremesto.sk