Mesiac fotografie 2016

JOÃO CASTILHO (BR)

ZOO

Spoluorganizátor / Coorganizer
Univerzitná knižnica
v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – sobota /
Monday – Saturday
14:00 – 18:00

Výstavná sála
Univerzitnej knižnice
v Bratislave,
Michalská 1, Bratislava

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 2046 6521
www.ulib.sk