Mesiac fotografie 2016

JANA HOJSTRIČOVÁ A PALO MACHO

VIEW OF THE INVISIBLE SKIN

Kurátorka / Curator
Pavla Rossini
Drdácká

Spoluorganizátor / Coorganizer
Slovenský inštitút vo
Viedni

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
9:00 – 17:00
Piatok / Friday
9:00 – 15:00

Slovenský inštitút
vo Viedni
Wipplingerstrasse 24–26,
Viedeň, Rakúsko

Vstupenky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+43 1 5354 057
www.mzv.sk/sivieden