Mesiac fotografie 2016

FLOR GARDUÑO (MX)

SVEDKOVIA ČASU / WITNESSES OF TIME

Kurátorka / Curator
Flor Garduño

Spoluorganizátor / Coorganizer
AMEXCID, Ministry
of Culture of Mexico,
Mexican Cultural
Institute in Vienna,
Mexican Embassy in
Vienna

Otvorené / Open
denne / daily
10:00 – 18:00

Stredoeurópsky dom
fotografie, Galéria
Profil,
Prepoštská 4, Bratislava

Vstupenky / Tickets
3 €
Platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+ 421 2 5441 8214
www.sedf.sk