Mesiac fotografie 2016

FARM SECURITY ADMINISTRATION 1935 – 1943 (USA)

bez blizšieho popisu

Kurátor / Curator
Radovan Kodera

Organizátori / Coorganizers
Občanské sdružení
Pro Photo

Spoluorganizátor / Coorganizer
Knihovňa kongresu
vo Washingtone /
Library of Congress,
Washington D.C.,
Americké centrum
v Prahe

Sprievodné podujatie /Accompanying Event
● prednáška Radovana
Koderu / Lecture by
Radovan Kodera
5. 11. 2016 / 11:00

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Dom umenia /
Kunsthalle Bratislava,
Námestie SNP 12,
Bratislava

Vstupenky / Tickets
5 €, Platí pre všetky
výstavy v Dome umenia
/Kunsthalle Bratislava /
valid for all exhibitions
in House of Art /
Kunsthalle Bratislava

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk