Mesiac fotografie 2016

DUŠAN KOCHOL (SK)

AUTOPORTRÉT S KLADIVOM ZVESTOVANIA SELF-PORTRAIT WITH THE HAMMER OF ANNUNCIATION

Kurátorka / Curator
Michaela Bosáková

Spoluorganizátori/ Coorganizers
Mestská knižnica
v Bratislave

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
8:00 – 19:00
5. 11.
12:00 – 18:00

Galéria Artotéka
Kapucínska 1,
Bratislava

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5443 3544/kl 44
bratislava@
mestskakniznica.sk