Mesiac fotografie 2016

ČIERNOBIELE ROKY / BLACK AND WHITE YEARS (CZ)

ČESKOSLOVENSKÁ DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA (1968 – 1992) ZO ZBIEROK GALÉRIE HLAVNÉHO MESTA PRAHY / CZECHOSLOVAK DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY (1968 – 1992) FROM THE COLLECTIONS OF THE CITY GALLERY PRAGUE

Kurátorka / Curator
Jitka Hlaváčková

Spoluorganizátori/ Coorganizers
Galéria mesta
Bratislavy, Galéria
hlavného mesta Prahy

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday

Vstupenky / Tickets
4 € / 2 €

Kontakt / Contact
+421 2 5443 3627,
www.gmb.bratislava.sk