Mesiac fotografie 2016

CHEMA MADOZ (ES)

ARS COMBINATORIA

Kurátorka / Curator
Oliva Maria Rubio

Organizátor / Organizer
LA FABRICA

Spoluorganizátor / Coorganizer
Slovenská národná
galéria / Kunsthalle

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Dom umenia
/ Kunsthalle Bratislava,
Námestie SNP 12, Bratislava

Vstupenky / Tickets
5 €
Platí pre všetky výstavy
v Dome umenia /
Kunsthalle Bratislava /
valid for all exhibitions
in House of Art /
Kunsthalle Bratislava

Kontakt / Contact
421 2 5441 8214
www.sedf.sk