Mesiac fotografie 2016

BORUT PETERLIN (SI)

PRÍBEH OTCA / A FATHER’S TALE

Kurátori / Curators
Dejan Sluga,
Miha Colner

Spoluorganizátori/ Coorganizers
Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky,
Photon – Centre
for Contemporary
Photography

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
9:00 – 15:00
5. – 6.11.
10:00 – 14:00

Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky,
Ventúrska 5, Bratislava

Vstupenky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 5726 7700
www.bratislava.
embassy.si