Mesiac fotografie 2016

BODY POHĽADU. TROJROZMERNÉ FOTOGRAFIE Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY VIEWPOINTS. THREE-DIMENSIONAL PHOTOGRAPHS FROM THE GREAT WAR (HU)

bez bližšieho popisu

Kurátorka / Curator
Katalin Bognár

Spoluorganizátor / Coorganizer
SNM – Múzeum kultúry
Maďarov na Slovensku

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
10:00 – 17:00

Slovenské národné
múzeum, Múzeum
kultúry Maďarov na
Slovensku,
Žižkova 16, Bratislava

Vstupenky / Tickets
4 / 2,50 €

Kontakt / Contact
+421 2 2046 9212
www.snm.sk