Mesiac fotografie 2016

BÉLA PETRIK (SK)

PAMÄŤ NA SKLE. FARÁR A FOTOGRAF BÉLA PETRIK MEMORY ON GLASS. PRIEST AND PHOTOGRAPHER BÉLA PETRIK

Kurátori / Curators
Lena Jakubčáková,
Peter Župník

Spoluorganizátori / Coorganizers
Rímskokatolícka
farnosť v obci Rad,
Krajský pamiatkový
úrad Košice, Fakulta
umení Technickej
univerzity, Košice
a Slovenský národný
archív Bratislava,
Františkánsky kláštor
v Bratislave, Nadačný
fond Telekom pri
Nadácii Pontis

Sprievodné podujatia /
Accompanying Events
● Koncert / Concert
4. 12. 2016 / 19:30
● diskusia s kurátormi
/ Discussion with
curators
24. 11. 2016 / 17:00

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
14:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 5441 8214
www.sedf.sk