Mesiac fotografie 2016

ANNA BEDYŃSKA (PL)

BIELA MOC / WHITE POWER

Spoluorganizátor / Coorganizer
Poľský inštitút

Otvorené / Open
pondelok – štvrtok /
Monday – Thursday
10:00 – 17:00
piatok / Friday
9:00 – 15:00

Poľský inštitút,
Námestie SNP 27,
Bratislava

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5443 2014
www.polinst.sk