Mesiac fotografie 2016

ANITA WITEK (AT)

bez názvu

Kurátor / Curator
Franz Thalmair

Sponzor / Sponsor:
Bundeskanzleramt:
Österreich Kunst und
Kultur

Spoluorganizátori / Coorganizers
Vysoká škola
výtvarných umení,
Rakúske kultúrne
fórum

Otvorené / Open
utorok, štvrtok /
Tuesday, Thursday
12:00 – 19:00
streda, piatok – nedeľa
/ Wednesday, Friday –
Sunday
10:00 – 17:00

Galéria Médium,
Vysoká škola
výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18,
Bratislava

Vstupenky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
medium@vsvu.sk