Mesiac fotografie 2016

AGNIESZKA RAYSS (PL)

TU SA ZAČÍNA KONIEC MIEST THIS IS WHERE THE END OF CITIES BEGINS

Spoluorganizátori / Coorganizers
Mestská knižnica
Bratislava, Poľský
inštitút

Otvorené / Open
pondelok – piatok /
Monday – Friday
13:00 – 18:00

Pod knižnicou,
Klariská 16, Bratislava

Vstupenky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+ 421 2 5443 3244