Mesiac fotografie 2016

ADÉL KOLESZÁR (HU)

VIERA A NÁSILIE / FAITH AND VIOLENCE

Kurátor / Curator
Linda Lendvai

Spoluorganizátori / Coorganizers
Robert Capa
Contemporary
Photography Center

Sponzor / Sponsor
EMMI

Otvorené / Open
utorok – nedeľa /
Tuesday – Sunday
14:00 – 18:00

Open Gallery,
Baštová 5, Bratislava

Vstupenky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk