Mesiac fotografie 2016

100 ROKOV FOTOGRAFICKEJ TECHNIKY / 100 YEARS OF PHOTOGRAPHIC TECHNIQUES (SK)

Zo zbierky Antona Fialu From collection of Anton Fiala

Kurátori / Curators
Martin Kleibl
Dorota Holubová

Spoluorganizátori / Coorganizers
Slovenské národné
múzeum, FO ART s.r.o.

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
10:00 – 17:00

SNM – Výstavný
pavilón Podhradie,
Žižkova 16, Bratislava

Vstupenky / Tickets
4 / 2,50 €

Kontakt / Contact
+421 2 2046 9212
www.snm.sk